dobry psycholog Radom
Pomogliśmy setkom osób - dzięki
nam poukładali swoje sprawy.
Długo po rozstaniu z mężem nie mogłam normalnie
funkcjonować, dopiero gdy trafiłam na poradnię Pani Joanny, życie poukładało mi się na nowo. ~ Katarzyna Michalska, 38lat
2 Nie wiedziałam, że tak łatwo mozna dobie radzić
z problemami dnia codziennego.
Psycholog Radom - zdecydowanie godny polecenia. ~ Anna, 28lat
Formy pomocy

Terapia indywidualna dorosłych

 • problemy związane z zaburzeniami nastroju (depresyjność, nerwowość, poczucie bezsilności, pustki)
 • lęki, fobie, zaburzenia osobowości
 • problemy z radzeniem sobie z agresją i złością
 • problemy z nawiązywaniem relacji z innymi
 • niskie poczucie własnej wartości
 • brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych (np. egzaminy, praca)
 • wzmacnianie asertywności
 • poczucie straty, uczucie nieprzemijającej żałoby
 • trudności w przezwyciężaniu życiowych kryzysów (np. utrata partnera, pracy, rozwód)
 • treningi relaksacyjne

Terapia małżeńska i rodzinna

 • diagnoza przyczyn problemów
 • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych
 • umacnianie więzi partnerskich/rodzinnych
 • trening komunikacji (jak mówić o własnych potrzebach, oczekiwaniach, uczuciach)
 • terapia dla rodzin w kryzysie (przemoc, alkoholizm, przewlekła choroba jednego z członków rodziny)

Trudności wychowawcze i terapia indywidualna z dziećmi

 • fobie szkolne
 • zachowania agresywne wobec rodziców/rodzeństwa
 • kłótnie między rodzeństwem
 • terapia zabawą z dziećmi wycofanymi, lękliwymi, depresyjnymi, mającymi niski obraz siebie
 • terapia dzieci przeżywających kryzys (rozstanie rodziców, alkoholizm jednego z rodziców, doświadczenie przemocy itp.)

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta dziecięcy, terapia dla par